ShHT sammiti 2022-yil 15-16-sentabr
Samarqand ShHT sammitiga tayyor